• Η επιστημονική ομάδα ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ, αποτελείται από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Στατικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Συντηρητές και Αρχαιολόγους, με Αναστηλωτικές Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις κατευθύνσεις της "Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και συνόλων" και των "Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης".

    Η εμπειρία και το γνωσιολογικό εύρος της επιστημονικής ομάδας την καθιστά επιστημονικά επαρκή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση σε επίπεδο Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής, Αναστηλωτικών Έργων Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων.


Equipment

  • Leica Flexline TS09 plus - Total Station

    Leica Flexline TS09 plus - Total Station


  • Leica ScanStation C10

    O τρισδιάστατος επίγειος σαρωτής C10 της Leica Geosystems του γραφείου ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ, παρέχει νέφη σημείων (point clouds) με ακρίβεια σημείων τρία χιλιοστά (3mm), δίνοντας την δυνατότητα παραγωγής Αρχιτεκτονικών και Μετρητικών Σχεδίων μεγάλης ακρίβειας.


  • Leica Viva GS08 plus NetRover - GPS/GNSS

Projects