• Η επιστημονική ομάδα ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ, αποτελείται από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Στατικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Συντηρητές και Αρχαιολόγους, με Αναστηλωτικές Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις κατευθύνσεις της "Συντήρησης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και συνόλων" και των "Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης".

    Η εμπειρία και το γνωσιολογικό εύρος της επιστημονικής ομάδας την καθιστά επιστημονικά επαρκή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση σε επίπεδο Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής, Αρχαιολογικών Αναστηλωτικών Έργων.


Equipment

Projects