• Υπόγειο Αρχαίο Σύστημα Συλλογής Ομβρίων
    04-04-2016 -

    Τρισδιάστατη Αποτύπωση Υπόγειου Αρχαίου Συστήματος Συλλογής Ομβρίων & Αρχαιολογικής Ανασκαφής στο πλαίσιο Αποκατάστασης Διατηρητέου Κτηρίου στην οδό Αριστοτέλους 5 στον Πειραιά.    01