• Παραδοσιακό Αραβικό Πλοίο - Qatar
    26-10-2016 -

    Αντικείμενο της Μελετητικής ομάδας αποτέλεσε η τρισδιάστατη αποτύπωση  παραδοσιακού ξύλινου  Αραβικού πλοίου μήκους 45 μέτρων για την μετασκευή του σε πολυτελές σκάφος αναψυχής. 
    Η ανάγκη για την εκμετάλλευση του συνόλου του όγκου του κύτους οδήγησε στην εφαρμογή αντίστροφης μηχανικής για τον υπολογισμό όλων των στρεβλώσεων και την προκατασκευή
    όλων των τμημάτων του εσωτερικού.