• Θαλαμηγός "ALEXANDER" - Ανακαίνιση Χώρων
    15-12-2016 -

    Πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη αποτύπωση του εσωτερικού της  Θαλαμηγού, μετά τις αποξηλώσεις οροφών, διαχωριστικών και δαπέδων. Αποτυπώθηκαν τα υπάρχοντα δίκτυα μηχανολογικού εξοπλισμού, κλιματισμού & υδραυλικών εγκαταστάσεων. Δημιουργήθηκαν σχέδια υπάρχουσας κατάστασης (as built) ακρίβειας χιλιοστού, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επανασχεδίαση και ανακαίνιση του εσωτερικού.