• Ιδιωτική Έπαυλη - Abu Dhabi - U.A.E.
    31-01-2017 -

    Σκοπός της αποτύπωσης ήταν η δημιουργία μετρητικού υποβάθρου για την ανακαίνιση του κτηρίου. Με στόχο την ταχύτερη και πληρέστερη αποτύπωση της  ιδιωτικής έπαυλης, πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη επίγεια σάρωση. Από την επεξεργασία του νέφους σημείων προέκυψαν δισδιάστατα σχέδια υψηλής ακριβείας.