• Υπόγειο Αρχαίο Σύστημα Συλλογής Ομβρίων
    04-04-2016 -

    Κατά τη διάρκεια εργασιών Αποκατάστασης σε Νεοκλασσικό κτήριο του Πειραιά, αποκαλύφθηκαν στη φάση ενίσχυσης της θεμελίωσης  αρχαιολογικά ευρήματα καθώς και τμήμα συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων αποτελούμενο από κώδωνες και δίκτυο στοών που ανάγονται στους κλασσικούς και ρωμαϊκούς χρόνους. Ο κίνδυνος κατάρρευσης που προέκυψε για τα παρακείμενα κτήρια κατέστησε επιτακτική την ανάγκη αποτύπωσης του δικτύου. Εκτός από το ιδιαίτερο αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον έπρεπε άμεσα να πραγματοποιηθούν εδαφοτεχνικές και στατικές Μελέτες για τον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας του εδάφους.