• Βουλή των Ελλήνων - Συντήρηση Φατνωματικής Οροφής Αίθουσας Ολομέλειας
    30-11-2016 -

    Η μεταλλική κατασκευή της στέγη της αίθουσας της Ολομέλειας του Ελληνικού κοινοβουλίου κατασκευάστηκε το 1934. Η γήρανση των υλικών και η έλλειψη συντήρησης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων στεγανότητος , καταστροφής του διακόσμου και κυρίως προβλήματα ασφαλείας. Στο πλαίσιο εργασιών Συντήρησης της στέγης και της φατνωματικής οροφής της αίθουσας της Ολομέλειας, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής τρισδιάστατη αποτύπωση της αίθουσας , του περιμετρικού διακόσμου, της φατνωματικής οροφής και της Στέγης του κτηρίου.