• Παλαιά Μονή Φιλοσόφου - Μάρκο Αρκαδίας - Πελοπόννησος
  31-07-2015 -

  Αντικείμενο ενασχόλησης αποτέλεσε η Αποτύπωση της Ιστορικής Μονής Φιλοσόφου στην Αρκαδία, στο φαράγγι του Λούσιου.
  Πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη επίγεια σάρωση του εσωτερικού της Μονής , με τη χρήση επίγειου Laser σαρωτή. Η πρώτη κατασκευαστική φάση ανάγεται στον 10 αι. μΧ. Η Μονή χτίστηκε σε φυσική κοιλότητα του φυσικού βράχου. Έχει μήκος 280μ περίπου και πλάτος από 0,50μ έως 5,00μ.
  Η εξωτερική όψη της Μονής αποτυπώθηκε και σαρώθηκε φωτογραμμετρικά με τη χρήση UAS.
  Το εσωτερικό του Ναού, στο οποίο σώζονται τοιχογραφίες, αποτυπώθηκε φωτογραμμετρικά προκειμένου να ακολουθήσει εξειδικευμένη μελέτη Συντήρησης.
  Πέραν της Αποτύπωσης του ιστορικού κτηρίου, αποτυπώθηκε και ο φυσικό βράχος, προκειμένου να πραγματοποιηθούν μελέτες στερέωσης αλλά και χωροθέτηση τοποθέτησης γερανού για την πραγματοποίηση εργασιών αποκατάστασης.