• Κάθισμα Αγίου Νικολάου - Βατοπαιδινή Σκήτη Αγίου Ανδρέου - Άγιον Όρος
    22-05-2009 -

    Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η Αποτύπωση και η σύνταξη Μελέτης Συντήρησης & Αποκατάστασης του Καθίσματος του Αγίου Νικολάου στην Ιερά Βατοπαιδινή Σκήτη Αγίου Ανδρέου στις Καρυές Αγίου Όρους.

    Το Κάθισμα του Αγίου Νικολάου αποτελεί ένα σημαντικό μνημείο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Αγίου Όρους Τυπικό δείγμα των κτηρίων κελιών των τελών του 18ου και 19ου αιώνα. Αποτελεί συνδυασμό Αγιορειτικής μεταβυζαντινής, παραδοσιακής Ελληνικής και βαλκανικής  οικοδομικής.

    Λιθανάγλυφη επιγραφή, στη Νότια πλευρά, τοποθετεί την κατασκευή του κτηρίου στα 1866.