• Γάστρα Φουσκωτού - Ναυπηγικά Σχέδια
    04-11-2015 -

    Τρισδιάστατη σάρωση γάστρας φουσκωτού από fiberglass, για την παραγωγή 2Δ ναυπηγικών σχεδίων και 3Δ μοντέλου με την μέθοδο της αντίστροφης μηχανικής.