• Η μέθοδος της ψηφιακής φωτογραμμετρίας με την παραγωγή μετρητικών Ορθοφωτομωσαϊκών αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μεθόδο τεκμηρίωσης και αποτύπωσης, ειδικότερα στο χώρο της Αρχαιολογίας και της Ιστορικής Αρχιτεκτονικής. Η χρήση των καινοτόμων παραγώγων αυτής είναι μονόδρομος, όταν απαιτείται υψηλή σχεδιαστική και απεικονιστική απόδοση.

    Τα μετρητικά προϊόντα της επιστημονικής ομάδας ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ, δύναται να έχουν μέγεθος εικονοψηφίδας (pixel size) από χιλιοστό έως και μερικά δέκατα του χιλιοστού, αποδίδοντας με απόλυτη λεπτομέρεια και σε απόλυτη ορθή προβολή ή τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση  το υπό μελέτη θέμα. 
     


Equipment

Projects