• Το γραφείο ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ αναλαμβάνει την εκπόνηση σύγχρονων μελετών οιονδήποτε λειτουργιών, αναγκών και απαιτήσεων.

    Η επιστημονική ομάδα ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ, η οποία αποτελείται από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Στατικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Συντηρητές και Αρχαιολόγους, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση σε επίπεδο Προμελέτης, Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής.


Εξοπλισμός