• Η μέθοδος της ψηφιακής φωτογραμμετρίας με την παραγωγή μετρητικών Ορθοφωτομωσαϊκών αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μεθόδο τεκμηρίωσης και αποτύπωσης, ειδικότερα στο χώρο της Αρχαιολογίας και της Ιστορικής Αρχιτεκτονικής. Η χρήση των καινοτόμων παραγώγων αυτής είναι μονόδρομος, όταν απαιτείται υψηλή σχεδιαστική και απεικονιστική απόδοση.

  Τα μετρητικά προϊόντα της επιστημονικής ομάδας ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ, δύναται να έχουν μέγεθος εικονοψηφίδας (pixel size) από χιλιοστό έως και μερικά δέκατα του χιλιοστού, αποδίδοντας με απόλυτη λεπτομέρεια και σε απόλυτη ορθή προβολή ή τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση  το υπό μελέτη θέμα. 
   


Εξοπλισμός

 • Leica Flexline TS09 plus - Total Station

  Leica Flexline TS09 plus - Total Station


 • Unmanned Aerial Vehicle - UAV

  ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ 1


 • Κάστρο Πεντεσκουφίου - Τρισδιάστατη Αποτύπωση με χρήση UAS

  Το Φρούριο ή Κάστρο του Πεντεσκουφίου βρίσκεται στην Πελοπόννησο, απέναντι και Δυτικά του κάστρου Ακροκορίνθου. Ορθώνεται σε ύψος 480μ. ενώ η προσέγγιση γίνεται μόνο με πεζοπορία 30 λεπτών σε ανάγλυφο μέτριας δυσκολίας. 
  Η αποτύπωση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της εναέριας τρισδιάστατης φωτογραμμετρίας με τη χρήση UAS  ειδικών προδιαγραφών προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες ανέμων που επικρατούν στην περιοχή. 
  Παράγωγα αποτέλεσαν η δημιουργία νέφους σημείων, η παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, Φωτομωσαϊκό Ανάπτυγμα της Όψης του οφιόσχημου Φρουρίου,  Σχέδια κλίμακας 1:20, Τοπογραφικό του λόφου ισοδιάστασης ανά 2μ. κ.α.


Έργα