• Εταιρικό Προφίλ


    Η «ΙΜΑΝΤΩΣΙΣ»  είναι μια Εταιρεία με Αρχιτεκτονικό προσανατολισμό, με εξειδίκευση στη Λεπτομερή Τρισδιάστατη Αποτύπωση. Με έδρα την Ελλάδα δραστηριοποιούμαστε παγκοσμίως παρέχοντας υπηρεσίες αποτυπώσεων με χρήση τεχνολογίας αιχμής (Laser Scanners, LiDAR, UAS, Drones). Τα σχεδιαστικά μας προϊόντα καταγράφουν το πραγματικό περιβάλλον οπουδήποτε απαιτηθεί, επίγεια, υπόγεια,εναέρια ή υπεράκτια, με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια μέσω δισδιάστατων (2D) σχεδίων και τρισδιάστατων (3D) απεικονίσεων.